BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z. prebral pokračovanie v 80. ročnej tradícií boxu v Dubnici nad Váhom a funguje od roku 2019. BOXING TEAM Dubnica o.z. (skrátene BT Dubnica) je nezisková organizácia, ktorá bola založená za účelom rozvíjania upolových športov a amatérskeho boxu. Občianske združenie je riadene správnou radou, ktorej členovia sú Dušan Bučko, Milan Duhár a Michal Všelko. Čestný člen je pán Ján Zachara. Predseda správnej rady a štatutár združenia je Milan Duhár.