SKP SEVER Ústí nad Labem

Ústecká RUDÁ HVĚZDA později SKP SEVER Ústí nad Labem je nejúspěšnější boxerský oddíl v historii Československa i později  České republiky.

Po roce 1989 byla Rudá Hvězda přejmenována na SKP SEVER. Prošla jím celá řada reprezentantů v čele s nejslavnějším ústeckým boxerem a jedním z nejlepších boxerů poválečné historie v Československu Bohumilem Němečkem.

V oddíle působila další řada  špičkových boxerů, medailistů z OH, MS a ME: Ján Franek, Ladislav Husarik, Jan Hejduk, Ondrej Pustai, Miloslav Piskač, Svatopluk Žáček, Pavol Madura, Tibor Puha, Tibor. Velkými osobnostmi, které působili v ústeckém oddíle po rozdělení Československa byli Rudolf Kraj, Lukáš Konečný a Zdeněk Chládek.

Od roku 1968 SKP SEVER  pravidelně organizuje světově uznávaný mezinárodní turnaj Grand Prix  města Ústí nad Labem Na tomto turnaji v minulosti startovali nejlepší světový boxeři.

V letech 1993-2009 byl oddíl,mimo roku 2007, mistrem ČR družstev. Podobných úspěchů dosahoval také v minulosti. Celkem 15x byli ústečtí boxeři mistry Československa.