Zápasy RBC se boxují podle pravidel Olympijského boxu AOB.  Kompletní pravidla naleznete ZDE.

Níže uvádím  základní informace o pravidlech zápasu a systému turnaje RBC.

Zápas se boxuje na tři kola po třech minutách. Mezi jednotlivými koly je pro všechny kategorie vždy jednominutová přestávka. Boxer nesmí odboxovat více než jedno utkání denně a mezi zápasy musí být minimálně 12hodinová přestávka.

Zápas boduje 5 rozhodčích a jeden řídí utkání uvnitř ringu. Na celý průběh turnaje dohlíží supervizor ze země kde probíhá turnaj. Z každého státu přijedou 2 rozhodčí. Supervizor je vždy nanominuje na rozhodování zápasu, dle toho které tými spolu boxují. 

Aby byla co nejvetší neutralita, bodují 2 rozhodčí ze států boxerl a tři neutralní. Dále jeden neutralní rozhodčí řídí utkání v ringu. 

ZPŮSOBY VÍTĚZSTVÍ

Boxer se po jednom, nebo sérii úderů ocitne na zemi a není schopen po odpočítání rozhodčím do desíti pokračovat v zápase.

Rozhodčí zastaví utkání v případě, kdy boxer není schopen pokračovat v zápase, nebo po třech počítáních v jednom kole.

K počítání rozhodčí přistupuje v případě, usoudí-li, že je zápasník otřesený po jednom, nebo sérii tvrdých úderů.

Boduje se systémem, kdy každý rozhodčí ohodnotí boxera za každé kolo. Lepší boxer v kole získává 10 bodů a druhý boxer 9,8 či 7 bodů podle subjektivního vyhodnocení rozdílu ve výkonu zápasníků rozhodčími.

Na konci zápasu se body sečtou. Za každou výhru od rozhodčího získává boxer jeden bod. Zápas tak může skončit výsledkem 3:0 nebo 2:1, teoreticky ale také 2:0, pokud by byl boxerovi v kole stržen bod za fauly a kolo samotné by skončilo 9:9.

Vítězství bez boje, pokud boxer není schopen nastoupit k zápasu, na který je nominovaný.

Zápas je ukončen lékařem pro zranění, pokud k němu dojde v prvním kole zraněný boxer prohrává. V případě zranění boxera ve 2. nebo 3. kole, se zápas vyhodnotí a o vítězi se rozhodne podle počtu bodů.

Rozhodčí boxera diskvalifikuje pro hrubé porušení pravidel, nebo po třech veřejných napomenutích v zápase. Veřejné napomenutí rovněž znamená mínusový bod.

Rukavice
 1. Váhy do 60 kg a 63,5 kg boxují v rukavicích 10OZ (10 uncí).

 2. Váhy do 67 kg, 69 kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg a nad 92 kg boxují v rukavicích 12OZ (12 uncí).

Nominace boxerů a losování 
 • Nominace boxerů proběhne do neděle do 20h, týden před turnajem.
 • Nominace je nutné odevzdat s kompletně vyplněnými informačními kartami boxera, bez karty je nominace neplatná.
 • Do čtvrtka můžou být v nominaci 3 změny. 1. změna je bezplatná, další s poplatkem 40€ organizátorovi, za organizační práce se změnou.
 • V pátek múže proběhnou jedna změna, pokud nebyly již tři, s poplatkem 50€ organizátorovi, za organizační práce se změnou.
 • Každá změna bude neprodleně hlášena do skupiny Whatsapp.
 • V soupisce musí být minimalně 3 boxeři národnosti týmu, nebo mít v zemi týmu dlouhodobý pobyt.

 • V pondělí před turnajem v 14:00 proběhne losování dvojic do semifinálových bojů. Losování proběhne veřejně přes live stream.

Turnaj RBC
 • Sobota 12h proběhne veřejné vážení boxerů (při nesplnění limitu má boxer možnost se dovážit do 15h, platí pokutu 10€ každému boxerovi ve své váze)
 • Sobota 17h semifinále
 • Neděle 8h neveřejné vážení, limit 1,5kg
 • Neděle 14 zápasy o 3.místo a finále
BODOVÁNÍ
 • 4. místo 1 bod
 • 3. místo 3 body
 • 2. místo 4 body
 • 1. místo 6 bodů
 • Ukončení před limitem 2 body – pouze do tabulky boxerů
 • Neobsazení váhy -3 body

Boduje 5 rozhodčích a 1 je v ringu.